Get Adobe Flash player

Video

Zmluvy, clomid online faktúry, objednávky

Zverejnené

Názov buy generic propecia online a popis

Dokument

Jednacie číslo

Faktúry 2019
       
Objednávky 2019
       
Zmluvy 2019
07.01.2019 Dodatok č.2 k zmluve Natur-Pack PDF  
16.01.2019 Dohoda o uznaní dlhu PDF  
21.01.2019 Zmluva o poskytnutí služieb PDF  
01.02.2019 Poistná zmluva Union PDF  
04.02.2019 Rámcova zmluva PDF  
21.02.2019 Zmluva o poskytnutí služieb PDF  
25.02.2019 Dohoda s UPSVaR PDF  
26.02.2019 Dohoda s UPSVaR PDF  
11.03.2019 Darovacia zmluva PDF  
11.03.2019 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach PDF  
       
Faktúry 2018
02.05.2018 Faktúry 1.Q. 2017_OcÚ ;    XLSXLS  
30.07.2018 Faktúry 2.Q. 2017_OcÚ ;    XLSXLS  
06.11.2018 Faktúry 3.Q. 2017_OcÚ ;     XLS,  XLS  
12.01.2019 Faktúry 4.Q. 2017_OcÚ ;     XLS,  XLS  
Zmluvy 2018
12.01.2018 Nájomná zmluva - KD PDF  
31.01.2018 Zmluva o poistení PDF  
09.02.2018 Darovacia zmluva, Pierot n. o. PDF  
09.02.2018 Nájomná zmluva - Habodász PDF  
13.03.2018 Kúpna zmluva Valman s.r.o. PDF  
19.03.2018 Zmluva T-com PDF  
22.03.2018 Zmluva o dielo PDF  
18.04.2018 Zmluva o dielo-Úpravňa vody PDF  
19.04.2018 Zmluva o dielo-Multimagic sro. PDF  
25.04.2018 Zmluva o spolufinancovaní investičnej akcie PDF  
17.05.2018 Zmluva o prenájme tlačového zariadenia PDF  
17.05.2018 Zmluva o dielo-projekt stavby PDF  
18.05.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo PDF  
28.05.2018 Zmluva o združenej dodávke plynu PDF  
06.06.2018 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie PDF  
13.06.2017 Zmluva o kontrolnej činnosti PDF  
06.07.2018 Nájom plochy na reklamné účely PDF  
06.07.2018 Zmluva o dielo-Rekonštrukcia úpravne pitnej vody PDF  
06.07.2018 Zmluvu o poskytnutí služby OZ Nicolas JPG  
13.07.2018 Zmluva o dielo 256-18 PDF  
13.07.2018 Zmluva o dielo so zhotoviteľom PDF  
13.07.2018 Zmluva Lesy SR PDF  
01.08.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie PDF  
10.08.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na rozvoj športu PDF  
11.09.2018 Nájomná zmluva - KD PDF  
26.09.2018 Nájomná zmluva -PSP Consulting PDF  
25.10.2018 Kúpna zmluva R.Feješ PDF  
08.11.2018 Kúpna zmluva PDF  
22.11.2018 Dohoda 18/31/010/74 PDF  
Objednávky 2018
30.07.2018 Objednávky 1.polrok.2018 PDF  
12.01.2019 Objednávky 2.polrok.2018 XLS  
Faktúry 2017
20.04.2017 Faktúry 1.Q. 2017_OcÚ ;    XLSXLS  
08.08.2017 Faktúry 2.Q. 2017_OcÚ ;    XLSXLS  
03.11.2017 Faktúry 3.Q. 2017_OcÚ ;    XLSXLS  
20.01.2018 Faktúry 4.Q. 2017_OcÚ ;    XLSXLS  
Zmluvy 2017
02.01.2017 Zmluva č. 1/2017 PDF  
02.01.2017 Zmluva o poskytovaní služby PDF  
09.01.2017 Zmluva o dielo, A je to SNV PDF  
26.01.2017 Kúpna zmluva PDF  
13.02.2017 Zmluva o aktualizácii programov PDF  
16.03.2017 Zmluva o dielo Tibor Talian PDF  
28.03.2017 Zmluva o dielo G-kontakt PDF  
29.03.2017 Poistná zmluva PDF  
12.04.2017 Zmluva o zhotovení veci na zakázku PDF  
28.04.2017 Nájomná zmluva o prenájme pozemku PDF  
21.06.2017 Zmluva o nájme plochy na reklamné účely č. 22/2017 PDF  
21.06.2017 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach( Geréczová,Czéneová) PDF  
16.08.2017 Zmluvy o združenej dodávke elektriny PDF  
17.08.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa PDF  
17.08.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa PDF  
20.09.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu PDF  
01.10.2017 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb PDF  
11.10.2017 Zmluvy o sprostredkovateľskom spracovávaní OÚ PDF  
23.10.2017 Zmluva o dielo PDF  
23.10.2017 Kúpna zmluva_Kmeť PDF  
14.11.2017 Darovacie zmluva PDF  
22.11.2017 Kúpna zmluva_Kmeť- dodatok PDF  
22.11.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme NP-PIETAS PDF  
13.12.2017 Dodatky o servisnom prenájme rohoží PDF  
20.12.2017 Rámcová zmluva o poskytnutí služby - Brantner PDF  
26.12.2018 Zmluva o prnájme tlačového zariadenia PDF  
Objednávky 2017
08.08.2017 Objednávky 1. polrok 2017 XLS,  
20.01.2018 Objednávky 2. polrok 2017 PDF  
Faktúry 2016
02.05.2016 Faktúry vystavené v 1.Q.2016 XLS  
30.08.2016 Faktúry vystavené v 2.Q.2016 XLS  
26.10.2016 Faktúry vystavené v 3.Q.2016 XLS, XLS  
29.01.2017 Faktúry vystavené v 4.Q.2016 XLS  
Zmluvy 2016
31.03.2016 Poistná zmluva PDF  
11.05.2016 Zmluva o koncesii PDF  
11.05.2016 Zmluva o koncesii PDF  
15.06.2016 Zmluva o nájme priestorov PDF  
15.06.2016 Zmluva KOOR PDF  
10.06.2016 Zmluva NATUR PACK PDF  
19.08.2016 Zmluva o dielo č. 16/2016 PDF  
07.09.2016 Zmluva o dielo Jozef Bod PDF  
09.09.2016 Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov PDF  
16.09.2016 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strechy KD PDF  
26.09.2016 Poistná zmluva - zodpovednosť poistenia za škodu PDF  
27.10.2016 Poistná zmluva - zodpovednosť poistenia za škodu PDF  
01.11.2016 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb PDF  
02.11.2016 Zmluva o dielo - LINO - SHOP PDF  
02.11.2016 Zmluva o pripojení DCOM PDF  
02.11.2016 Zmluva, prenájom motorového vozidla PIETAS PDF  
02.11.2016 Nájomná zmluva PIETAS PDF  
25.11.2016 Návrh rámcovej zmluvy o poskytovani služby PDF  
12.12.2016 Zmluva o dielo, Ivan Hudec PDF ; PDF  
       
Faktúry 2015
05.05.2015 Faktúry vystavené v 1.Q.2015 XLS  
05.05.2015 Faktúry došlé v  1.Q.2015 XLS  
27.07.2015 Faktúry  2.Q.2015 XLS  
05.10.2015 Faktúry  3.Q.2015 XLS  
05.01.2016 Faktúry  4.Q.2015 XLS PDF
Faktúry 2014
27.05.2014  Faktúry vystavené v 1.Q.2014 PDF  
27.05.2014  Faktúry došlé v  1.Q.2014 PDF  
07.01.2015  Faktúry vystavené v 2.Q.2014 PDF  
07.01.2015  Faktúry došlé v  2.Q.2014 PDF  

Faktúry 2012

Zverejnené

V archíve

Názov levitra online a popis

Dokument

Jednacie číslo

4.10.2012

Nikdy

Faktúry za mesiace 01 až 07 2012

pdf

01

Faktúry 2013
7.1.2014 Nikdy  Faktúry vystavené v roku 2013 pdf  
7.1.2014 Nikdy  Faktúry došlé v roku 2013 pdf  

Zmluvy 2011

Zverejnené

V archíve

Názov buy priligy online a popis

Dokument

Jednacie číslo

15.12.2011

Nikdy

Zmluva o dodávke plynu

pdf

 

15.12.2011

Nikdy

Dodatok 2 _ Zmluva kontokorentnom úvere

pdf

 

2.5.2011

Nikdy

Verejné obstarávanie

pdf

 

29.4.2011

Nikdy

Zmluva o terminovanom úvere s Dexia bankou

pdf

25/006/11

31.3.2011

Nikdy

Záložné právo na nehnuteľnosť

pdf

 

17.3.2011

Nikdy

Zmluva o bežnom účte

pdf

 

16.3.2011

Nikdy

Záložná zmluva s ŠFRB

pdf

 

15.3.2011

Nikdy

Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv

pdf

 

10.3.2011

Nikdy

Záložná zmluva s Ministerstvom Dopravy SR

pdf

 

17.2.2011

Nikdy

Zmluva o odovzdávaní údajov plat. styku e-Banka

pdf

 

Zmluvy 2012

Zverejnené

V archíve

Názov a popis

Dokument

Jednacie číslo

12.12.2012

Nikdy

Kúpna zmluva

pdf

2012/12

10.9.2012

Nikdy

Poskytnutie služieb, dodatok č. 1

pdf

003

26.7.2012

Nikdy

Dodatok č. 1, k mandátnej zmluve zo dňa 06.12.2010

pdf

002

14.7.2012

Nikdy

Zmluva o dielo s NCRC Revúca

pdf

001

22.2.2012

Nikdy

Zmluva s DEXIA Bankou o komunálnom úvere

pdf

25/001/12

Zmluvy 2013

Zverejnené

V archíve

Názov a popis

Dokument

Jednacie číslo

13.9.2013

Nikdy

Zámenná zmluva

pdf

01/2013

9.1.2013

Nikdy

Zmluva o Dexia Komunál Eurofondy úvere-Dodatok č.1

pdf

25/001/12

9.1.2013

Nikdy

Zmluva s Prima Bankou o termínovanom úvere -Dodatok č.1

pdf

25/006/11

8.1.2013

Nikdy

Zmluva s Prima Bankou o kontokorentnom úvere

pdf

68/001/13

Zmluvy 2014

8.1.2014  

Zmluva s Prima Bankou - Municipalný úver_Superlinka dodatok

pdf 68/001/13
1.5.2014   Zmluva o termínovanom úvere - dodatok č.2 pdf 25/006/11
1.5.2014   Zmluva o termínovanom úvere pdf 68/002/14
16.10.2014   Kúpna zmluva - Nájomné byty NZ s.r.o. pdf  
04.11.2014   Zmluva o budúcej kúpnej zmluve pdf 201401
04.11.2014   Kúpna zmluva 2 pdf  
04.11.2014   Kúpna zmluva 3 pdf  
22.12.2014   Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR pdf  
         

Zmluvy 2015

24.11.2015

 Zmluva o obchodnej spolupráci 

pdf  

26.11.2015

 Zmluva - komunálna poisťovňa. pdf  

16.12.2015

 Natur Pack pdf  

Úřední deska 1.4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota, 15. Jún 2019
23:00:29
«  JUN 2019  »
PonUtoStrStvPiaSobNed
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Počasie

Počasie Hodejov - Svieti.com

Toplist.sk

TOPlist